09131230000 infp@dgmngo.com

همراهی

کمک به بهداشت کودکان ایران

ایران _ تهران

مارا حمایت کنید

تومان
مقدار را وارد کنید:

درباره ما

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحالیم

موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیتهای حوزه های مشارکتها و توانمند سازی را شامل می شود. 

اهداف موسسه عبارتند از: 

تامین اشتغال و کاریابی گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ برگزاری بازارچه های خیریه و خود اشتغالی به نفع گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ انجام فعالیت های آموزشی و کمک تحصیلی برای گروه های هدف ـ توزیع بسته های حمایتی جهت گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ تامین هزینه معیشت گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده شامل زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، کودکان کار و سایر گروه هایی که واجد شرایط حمایتی سازمان بهزیستی می باشند. ـ تامین هزینه های درمانی گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ عقد قرارداد با مراکز رفاهی، خدماتی، تفریحی، آموزشی و غیره جهت گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ انجام کارهای آموزشی و پژوهشی در جهت اهداف سازمان بهزیستی ـ پرداخت هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان گروه های هدف ـ اعطای کمک های بلا عوض به گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ تامین جهیزیه دختران گروه های هدف سازمان بهزیستی ـ تامین هزینه مسکن گروه های هدف سازمان بهزیستی

  • ۰+

    داوطلب

  • ۰+

    سرمایه جمع شده

  • ۰+

    کمک های مالی

اهداف مشخص

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد مناطق محروم که فاقد توان مالی جهت تحصیل می باشند، کمک کنیم. و بورسیه تحصیلی برای تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند در این مناطق محروم را فراهم نماییم.

ما در ایران نیاز به داوطلب داریم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer